Over de Stichting

In september 2018 is de Dalai Lama naar Nederland gekomen op uitnodiging van De Nieuwe Kerk Amsterdam en Stichting Bezoek Zijne Heiligheid Dalai Lama. Deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van alle Tibetaans boeddhistische scholen in Nederland, Tibet Support Groep Nederland en de International Campaign for Tibet Europe.

De bestuursleden van de stichting werken onbezoldigd en de organisatie komt tot stand door vrijwilligers van een hoog kwaliteitsniveau. Het bezoek wordt op een dergelijke wijze georganiseerd dat zoveel mogelijk mensen geïnspireerd kunnen worden door Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

Voor de organisatie van het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland is in 1999 de stichting opgericht. In 2009, 2014 en in 2018 heeft de stichting tevens het bezoek van Zijne Heiligheid de Dalai Lama aan Nederland georganiseerd. In de tussenliggende jaren heeft de stichting geen activiteiten ontplooid.

ANBI gegevens
Stichting Bezoek ZH Dalai Lama staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI. Uw donaties zijn meestal 100% fiscaal aftrekbaar als gift.

Op deze pagina zijn de op een website door elke ANBI m.i.v. 2014 wettelijk verplichte gegevens overzichtelijk bij elkaar gezet.

Naam: Stichting Bezoek Zijne Heiligheid Dalai Lama 1999

Fiscaal nummer: 8123 30 511

Contactgegevens : p/a Paula de Wijs, voorzitter. 

Bestuur (samenstelling en namen):
voorzitter: Paula de Wijs

secretaris: Annemieke Boeters

penningmeester: Marco Werre

bestuurslid: Sander Tideman, Reinier Tilanus, Tsering Jampa, Charles Steur, Nicoline Geyer

Beloningsbeleid: alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Doelstelling (statuten): Het realiseren en organiseren van bezoeken van Zijne Heiligheid Dalai Lama aan Nederland;

Het verspreiden van kennis over Zijne Heiligheid Dalai Lama, Tibet en het boeddhisme en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Onze activiteiten in 2018
De Dalai Lama is naar Nederland gekomen in september 2018. Het bezoek daarvoor heeft plaatsgevonden in mei 2014. Aan het einde van dat bezoek werd de Dalai Lama uitgenodigd om in de toekomst Nederland weer te bezoeken en hij heeft te kennen gegeven dit te willen doen.

Beide bezoeken zijn georganiseerd op een wijze dat zoveel mogelijk mensen geïnspireerd kunnen worden door Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Overal ter wereld legt Z.H. het nadruk op het belang van, en onderwijs in, ethiek als antwoord op de belangrijke vraagstukken van onze tijd. Zoals geweld op kleine en grote schaal, het milieu en het verantwoordelijk handelen van politici, bankiers en zakenlieden. Daarom werd zowel in 2014 als 2018 veel aandacht besteed aan onderwijs voor kinderen en volwassenen. 

Z. H. de Dalai Lama heeft op 15 september de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam over het leven van de Boeddha geopend in een bijeenkomst met als thema ‘Compassion and Technology‘. De volgende dag was er een ontmoeting met ruim 4.000 Tibetaanse ballingen die uit meerdere landen in Europa naar Nederland waren gekomen om hun geestelijke leider te horen spreken. Daarna werd het 30-jarig jubileum van International Campaign for Tibet in Rotterdam-Ahoy gevierd met een gesprek tussen de voorzitter van het ICT, Richard Gere, ten overstaan van de ruim 10.000 aanwezigen.

Vervolgens vond er een openbare lezing plaats met als onderwerp 'Waarom mededogen essentieel is in deze onrustige tijd'. In de middag vond het een lezing plaats genaamd ‘De kracht van compassie in je dagelijks leven’ door Geshe Thupten Jinpa, voornaamste vertaler van Z.H. Dalai Lama en bekend door zijn boek ‘Compassie voor Beginners.’ Daarna werd de film ‘The Last Dalai Lama’ getoond. Deze film geeft onder andere inzicht in de interesse die Z.H. heeft in het onderzoek naar hoe we onze emoties kunnen leren begrijpen.

Op maandagochtend 17 september gaf Z.H. de Dalai Lama een boeddhistische les over de tekst van Langri Thangpa, 'Acht verzen voor het trainen van de geest in compassie’. Deze tekst geeft een heldere uitleg over hoe mededogen te ontwikkelen en beoefenen en is zowel geschikt voor mensen met een boeddhistische als niet boeddhistische achtergrond.

Beleidsplan voor 2018 - 2023
In 2019 bereikt Z.H. de Dalai Lama de hoge leeftijd van 84 jaar.  Zijn reizen naar het buitenland worden zeldzamer maar vinden nog wel plaats, vooral voor bijzondere gebeurtenissen. De Stichting is voornemens hem weer uit te nodigen en onderhoudt contact met het kantoor van Z.H. daarover. Waar mogelijk zijn wij bereid het gedachtengoed van Z.H. in stand te houden en te bevorderen maar verder worden er geen specifieke activiteiten ontplooit.

Financiële overzichten

de jaarrrekening van 2022-2023

de jaarrekekening van 2020-2021

de jaarrekening van 2019-2020

de jaarrekening van 2018-2019

de jaarrekening van 2017-2018